Kajafas kvarlevor

Kajafas kvarlevor

0

1990 upptäcktes en familjegrav strax söder om Jerusalem. I den fanns den judiske översteprästen Kajafas kvarlevor. Kajafas var ansvarig för att lämna över Jesus till […]

Saligprisningarnas berg i Galilén

Saligprisningarnas berg i Galilén

0

Saligprisningarnas berg, Galilén. Ett välbesökt turistmål med en kyrka byggd på 1930-talet på Mussolinis initiativ. Men ändå en plats där Bergspredikans ord får en alldeles […]

1 2 3 4 5 34