No Picture

Romerska ugnar

februari 2, 2017 isr777 0

I samband med ett järnvägsprojekt i Jisreeldalen 2016 har antika romerska ugnar daterade till 1600 år tillbaka i tiden upptäckts. Mer information »

No Picture

Caesareas skatter

januari 31, 2017 isr777 0

Två israeliska amatördykare upptäckte antika skatter vid Caesareas strandlinje 2016. Det fastställdes att objekten hade varit last av ett romerskt handelsfartyg som sjönk för cirka […]

1 2 3 4 5