Det hebreiska folkets kunskap om att gjuta i Timna

Det hebreiska folkets kunskap om att gjuta i Timna
Det hebreiska folkets kunskap om att gjuta i Timna

Bland upptäckterna i Timna i Negevöknen är antika ugnar: ”I 2 Mos 32:2-4 lägger vi märke till att det hebreiska folket hade kunskap om att gjuta och forma en kalv utav guld (vilket kräver en ugn). Om man läser texten så framstår Aron som en erfaren yrkesman i det här avseendet. Varifrån fick dom denna kunskap om inte från Timna då de som slavar bröt koppar åt Farao och smälte ner metallen för att skilja kopparen från stenen. Man kan än idag se tusenåriga gamla ugnar i Timna, vilket ger en förunderlig känsla av att vara tillbaks på den tiden då hebreerna slavade under outhärdliga omständigheter. Denna koppling mellan Timna och 2 Moseboken kan också förklara varför det var så lätt för det hebreiska folket att plötsligt börja dyrka en guldkalv istället för Jahve.” Mer information

Publicerat 2017-07-20