Den bibliska perioden i Israel 1440 f.Kr. – 516 f.Kr.


När det gäller årtal m.m. uppmuntras fördjupning i respektive områd
e.

Perioden 

 • ca 1440 f.Kr. Uttåget ur Egypten – ca 480 år innan bygget av 1:a Templet startades
 • ca 1250 f.Kr. – 1025 f.Kr. Domare leder folket
 • ca 1025 f.Kr. – 1010 f.Kr. Kung Saul
 • ca 1010 f.Kr. – 970 f.Kr. Kung David
 • ca 970 f.Kr. – 931 f.Kr. Kung Solomon
 • ca 1000 f.Kr. – 900 f.Kr. En inskrift hittades 2008 i Khirbet Qeiyafa som indikerar att det fanns en gammal israelisk religion och att kung David har existerat. Ytterligare bevis för kung Davids existens konstaterades vid utgrävningen av Tel Dan Stele.
 • ca 960 f.Kr. Salomos tempel i Jerusalem färdigt
 • ca 931 f.Kr. Splittring mellan Kungariket Israel (Samaria) och Kungariket Juda (Judéen)
 • ca 931 f.Kr. – 913 f.Kr. Kung Rehabeam av Juda
 • ca 931 f.Kr. – 910 f.Kr. Kung Jerobeam av Israel
 • 840 f.Kr. Inskription på Meshastelen upptäcktes 1868 där Israels kung David omnämns på rad 31, raden är dock något skadad och läsningen är därför omtvistad. Stenen restes av den moabitiske kungen Mesa till minne av upproret och segern över Israels kung.
 • ca 740 f.Kr. – 700 f.Kr. Jesajas profetior
 • ca 722 f.Kr. Kungariket Israel faller till det Neo-assyriska riket
 • ca 715 f.Kr. – 687 f.Kr. Kung Hiskia av Juda
 • ca 649 f.Kr. – 609 f.Kr. Kung Josia av Juda
 • ca 626 f.Kr. – c. 587 f.Kr. Jeremias profetior
 • 597 f.Kr. Första av tre utvisningar till Babylon
 • 586 f.Kr. Jerusalem faller till Nebukadnessar och Salomos tempel förstördes
 • 539 f.Kr. Judar tilläts återvända till Jerusalem
 • 520 f.Kr. Sakarjas profetior
 • 516 f.Kr. 2:a templet i Jerusalem invigdes

Synagogan Ed-Dikke

3 km norr om Galileiska sjön på östra stranden av Jordanfloden finns ruiner av synagogan Ed-Dikke. Synagogan är från 400-talet och upptäcktes under 1880-talet. Mer information »

Moské nära Hebron har en hänvisning till det judiska templet

En inskription, ”Beit Almakdas”, har upptäckts i en moské som är lokaliserad till Nuba, nära Hebron. ”Beit Almakdas” är baserad på den judiska beskrivningen av Jerusalems tempel: ”Beit HaMikdash”. Det i sin tur indikerar att tidiga islam refererade till Klippdomen via den hebreiska referensen till judiska templet. Mer information »

Inga palestinska arkeologiska platser existerar

Då det aldrig i historien har funnits någon palestinsk stat finns det således inte heller ”nationella palestinska” arkeologiska platser. Däremot finns det information med start från 600-talet avseende muslimskt liv och kultur från Judéen och Samarien (det som tidigare var Kungariket Israel, men det handlar således inte om palestinsk historisk arkeologi).

”Palestina” har sin bakgrund i att kejsar Hadrianus ändrade år 135 e.Kr. namnet på den romerska provinsen Syriska Judea till Syriska Palestina i ett försök att eliminera alla judiska rötter till området och “Palestina” betyder filistéernas land och de var judarnas främsta fiender genom historien. Hadrianus hade dessförinnan slagit ner skoningslöst ett judiskt uppror där det beräknas att ca 600 000 judar dödades, 50 städer raserade och 985 byar förstörda, utöver att Hadrianus hade bestämt sig för att förinta judendomen. Vidare tilläts inga judar att återvända till Jerusalem vilket dessutom ändrades till Aelia Capitolina.

Den stora utmaningen för nutidens palestinska arkeologer är att de är under hårt tryck av den Palestinska myndigheten (PA) med krav på sig att förfalska judisk och kristen arkeologi och historia till ”palestinsk”. T.ex. judarnas tempel beskrivs som det “påstådda templet”. Vidare anklagas Israel för att ha stulit det palestinska arvet och “judaisera” Jerusalem, däribland Västra muren, trots att Jerusalem har varit det judiska andliga centret under ca 3 000 år, utöver som huvudstad under lika lång tid. Att historieförfalskning uppmuntras framgår av den 20:e artikeln i den palestinska nationella stadgan som säger: ”Påståenden om historiska eller religiösa band mellan judar och Palestina är oförenliga med historiska fakta.”

Palestinsk arkeologi kan ha en blomstrande framtid men inte på bekostnad på andras historia.

Publicerat 2016-12-27

Fragment av en graverad stenkärl funnen i Jerusalem

Ett fragment av en 2100-årig graverad stenkärl har hittats i en rituell badanläggning i Jerusalem Walls National Park. Den är ett av de äldsta fynden hittills i Jerusalem och användes av judar.

Namnet Hyrcanus är ingraverat i kärlet och bedöms att ha varit ett vanligt namn under den hasmoneiska tidsperioden. Mer information »

Publicerat 2016-12-26

Jesus barndomshus upptäckt i Israel?

Under 2015 rapporterades det att möjligen har Jesus barndomshus blivit hittat i Nasaret. Det går inte utifrån arkeologiska fynd säga med säkerhet att huset är rätt men det finns omständigheter som indikerar det.

Ett länge försummat arkeologiskt arbete från 1936 analyserades på nytt där det framgick att kristna under den bysantinska eran trodde att den utpekade platsen verkligen var där Jesus växte upp. Huset blev också dekorerat med mosaik under den bysantinska perioden och en kyrka byggdes över lämningarna av huset för att troligen skydda det. Platsen förföll under den islamiska invasionen, återuppbyggdes under korsfarartiden för att sedan brännas ned.

Artefakter som har hittats på den aktuella platsen inkluderar föremål som visar att det var ett hem till en judisk familj. Vidare bekräftar en text från en munk från år 670 att den nämnda platsen är där Jesus växte upp. Mer information »

Publicerat 2016-12-25

Yavne-Yam

Det arkeologiska området Yavne-Yam ligger cirka 15 km söder om Tel Aviv. Yavne-Yam är känd för sin roll som hamnen i gamla Yavne. Utgrävningar som utförts av Tel Aviv University sedan 1992 har visat kontinuerlig boning från 2000-1000 f.Kr till medeltiden.

Publicerat 2016-12-24

Kristna arkeologiska och historiska platser i Israel

Vilka är de arkeologiska eller historiska platserna i Israel och på Västbanken som kan relateras på något sätt till den historiske Jesus och hans följare? Scriptures.lds.org har listat några exempel på platser som finns än idag att besöka, utöver Jerusalem:

1. Förklaringsberget – en del tror att Förklaringsberget är berget Hermon, andra tror att det är berget Tabor.

2. Caesarea Filippi

3. Galileen

4. Galileiska sjön

5. Betsaida

6. Kapernaum

7. Magdala

8. Kana

9. Nasaret

10. Jeriko

11. Betania

12. Judeens öken

13. Emmaus

14. Betfage

15. Betania

16. Betlehem

Mer information »

Arkeologi i Israel:

Publicerat 2016-12-23